Bli Medlem

Bli medlem:
Skriv ett brev eller skicka ett e-mail till: sekreterare@sgls.nu
Kom ihåg att ange din postadress!

Medlemsavgiften för år 2016 som är 270 kr inom Sverige och 320 kr utanför Sverige betalas in på Plusgiro nr: 40 93 55-5.
I medlemsavgiften ingår tidningen Gitarr och Luta, 4 nr/år, samt rabatt på kursavgiften till Liten Gitarrakademi.

Adressändringar m.m. meddelas till samma adress.

Skriv eller maila till:

SGLS c/o
Roland Hogman
Riastigen 16
125 33 Älvsjö

e-post: sekreterare@sgls.nu

Plusgiro nr: 40 93 55-5

För betalning från ulandet:
IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS


Copyright © Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 2011 - uppdaterad 160224
Webbredaktörer: E. Norman och A. Vegborn